Zeelte Fiscaal Adviseur
Algemeen
Adresgegevens en locatiebeschrijving
Diensten aan ...
Openingstijden
Ondernemers
Particulieren
Particulieren
Zeelte Fiscaal Adviseur richt zich in eerste instantie op ondernemers.

Voor particuliere belastingplichtigen wordt maandelijks op zaterdag tussen 10:00 en 14:00 uur een spreekuur gehouden. U kunt dan op afspraak snel en vakkundig uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen door ons laten verzorgen.

U dient mee te nemen:
- De jaaropgaven van uw genoten loon/uitkering;
- De WOZ-beschikking betreffende de waarde van uw eigen woning;
- De jaaropgaven van uw hypotheek;
- Een specificatie van de door u gemaakte ziektekosten en gedane giften;
- Voorlopige aanslag(en);
- De Digid-inloggegevens (Gebruikersnaam en Wachtwoord) van uzelf en uw partner.

Voor info over de data en voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met ons. Zie: Adresgegevens en locatiebeschrijving.

NB: indien er andere (hierboven niet genoemde) zaken spelen voor uw aangifte, zoals alimentatieverplichtingen, lijfrenteverzekeringen, Box III-vermogen, etc. dan kunt u uw aangifte niet laten verzorgen tijdens het spreekuur. U kunt dan een andere afspraak maken met ons.

AlgemeenAdresgegevens en locatiebeschrijvingDiensten aan ...Openingstijden